Bednar Directo NO
Ainutlaatuinen suorakylvökone

Bednar-varaosakampanja

Ainutlaatuinen suorakylvökone

Directo No on Bednarin mielenkiintoinen uutuustuote suorakylvömaailmaan. Ainutlaatuisilla ratkaisuilla varustettu Directo avaa suorakylväjille uusia mahdollisuuksia viljelyyn. Koneesta ainutlaatuisen tekee sen varusteltavuus ja käyttömukavuus. Tämä suorakylvökone on varusteltavissa mm erillisillä lannoitevantailla, joiden avulla lannoite saadaan sijoitettua hieman siemenen viereen ja syvemmälle. Koneella pystyy kylvämään mm muokkaamattomiin, muokattuihin, kivisiin ja raskaisiin maihin. Directo mahdollistaa kolmen tyyppisen siemenen tai lannoitteen kylvön kerta-ajolla. Kone on saatavilla 6m taittuvana mallina.

Kylvömahdollisuudet

Directo NO on varustettu paineistetulla kaksikammioisella muovisäiliöllä, jonka yhteistilavuus on 5000L (40:60) jaolla. Tarvittaessa molemmat säiliöt voidaan käyttää yhden siemenlajikkeen kylvöön, tai vaihtoehtoisesti toinen säiliö voidaan täyttää vaikkapa lannoitteella. Lisävarusteena koneeseen saa tilavuudeltaan 400L ALFA DRILL kylvöyksikön, jonka ansiosta kylvökoneella voidaan kylvää tarvittaessa kolmea eri siementä tai lannoitteita samanaikaisesti. Alfa Drill sopii mainiosti mm kerääjäkasvien kylvöön taikka starttifosforin käyttöön.

Riviväli 16,7 CM

Kylvövantaat on jaettu kahteen riviin, jolloin kylvökoneella riittää läpäisykykyä suurienkin kasvimassojen läpi tukkimatta konetta. Riviväli on saatavilla 16,7 cm, tällöin samalla rivillä olevat vantaat ovat 33,4 cm etäisyydellä toisistaan –> hyvä läpäisykyky. Myöskin lisävarusteena saatavat erilliset lannoitevantaat tulevat kahdelle erilliselle riville, jolloin läpäisykyky säilyy

Patentoitu vantaisto

Patentoitu vantaisto kylvää siemenet tasaisesti samalle kylvösyvyydelle koko koneen leveydeltä riippumatta maaston epätasaisuuksista. 250 kg vannaspainatus takaa siemenen optimaalisen sijoittumisen myös kovemmilla maalajeilla. kylvösyvyyden ja niin sanotun sulkijan säätäminen käy helposti. Minimi kylvösyvyys on 2cm

Helppo säiliöiden täyttö ja tyhjennys

Directo No kylvökoneeseen on lisävarusteena saatavilla kylvökoneeseen kiinnitetty täyttöruuvi. Täyttöruuvia käyttämällä voidaan kylvökone lastata vaivattomasti ja ennenkaikkea turvallisesti mm säkeistä tai perävaunusta. Bednarin kylvökoneissa säiliöiden tyhjennys on erittäin käyttäjäystävällistä. Directossa tyhjennys tapahtuu koneen etuosaan ulottuvan putken kautta, saman putken kautta tehdään myös koneen säiliöille kiertokokeet. Putken kautta voidaan säiliöihin jäänyt ylimääräinen tavara puhaltaa vaikkapa takaisin suursäkkeihin

Paineistetut säiliöt

Bednarin kaikki kylvökoneet on varustettu paineistetuilla säiliöillä. Säiliöiden paineistaminen parantaa kylvömäärän tarkkuutta, riippumatta siementen koosta tai painosta. lisäksi paineistetut säiliöt mahdollistavat suurempien siemen/lannoite määrien syöttämisen. Säiliöissä on paineanturit

Erilliset lannoitevantaat

Directo No suorakylvökone on varustettavissa lisävarusteena saatavilla erillisillä lannoitevantailla, jolloin lannoite voidaan tarvittaessa ohjata kokonaan tai osittain eri paikkaan kuin siemen. Erillisten lannoitevantaiden kautta lannoite sijoittuu hieman siemenen sivuun ja alapuolelle. Tällöin siementen kasvuunlähtö ei häiriinny mahdollisista suurien lannoitemäärien polttovaikutuksista. Lannoitteen ollessa hieman syvemmällä, lähtevät kasvitkin kasvattamaan juuriaan syvemmälle. Tällöin kasvit pystyvät hyödyntämään syvemmältä maasta löytyvää kosteutta, eivätkä ne ole niin alttiita kuivuudelle. Osa lannoitteesta voidaan kuitenkin ohjata siemenen viereen, jolloin siemen saa hiukan potkua kasvuun lähtemiseen. Yksi vaihtoehto on ohjata Alfa Drill piensiemenlaitteen kautta starttifosfori siemenen kanssa samaan vantaaseen ja ohjata typpilannoite erillisten lannoitevantaiden kautta hieman siemenen sivuun, jolloin tämä lannoite olisi kasvin saatavilla heti kasvuunlähdön jälkeen.

Uusi käyttöjärjestelmä, ISOBUS ohjaus

Kylvökoneen helppo ohjaus ja käyttö on kaiken A ja O. Bednarin uusi Easy Control ohjelmisto on helppo käyttää ja takaa kylvämisen mukavuuden ja onnistumisen. kaikki kylvökoneen hallintaan tarvittavat toiminnot tapahtuvat kosketusnäytöltä. Kylvökone liitetään traktoriin Isobusin välityksellä ja näin ollen kylvökonetta voi hallita käyttämällä traktorin omaa Isobus näyttöä. Vaihtoehtoisesti on Kylvökoneeseen on saatavilla myös Bednarin oma erillinen kosketusnäyttö koneen hallintaa varten

Helpot kiertokokeet + FARM LINK Sovellus

Directo No kylvökoneen kiertokokeiden teko on äärimmäisen helppoa ja käyttäjäystävällistä. Kiertokokeet kaikille koneen kolmelle säiliölle tehdään koneen etuosaan tulevan putken kautta. Tietokoneelle kerrotaan ensin mihin säiliöön kiertokoe ollaan tekemässä, tämän jälkeen kiertokoepussi asetetaan putken päähän. Koneen kyljessä on kalibrointipainikkeet jokaiselle kolmelle säiliölle, painetaan sen säiliön kalibrointipainiketta, joka on valittu. Syötetään kiertokoepussiin hiukan tavaraa, punnitaan tulos vaa’alla ja lopuksi syötetään punnitustulos tietokoneelle. Sama toistetaan muille säiliöille, ja kiertokoe on valmis. Uuden FARM LINK mobiilisovelluksen avulla voidaan mm punnitustulos syöttää koneelle puhelimen kautta, näin ollen ei edes tarvitse kiivetä traktoriin syöttääkseen punnitustulosta koneelle. Mobiilisovellus tarjoaa myös apua oikean kokoisen syöttörullan löytämiseen. Sovellukseen syötetään tavoite ajonopeus ja tavoite kylvömäärä kg/ha, tämän jälkeen sovellus osaa kertoa mikä syöttörulla on optimaalisimman kokoinen siihen työhön

Suuret renkaat

Directo on varustettu suurilla renkailla mitoiltaan 710/50 R26.5. Suuret renkaat pienentävät pintapainetta ja vähentävät peltoon jääviä jälkiä. koneessa on myös vakiona etunurkkapyörät jotka varmistavat sen, että kone kulkee vakaasti kovissakin kylvönopeuksissa. Koneen kuljetusleveys tieasennossa on 2,9m

Suorakylvömenetelmä

Suorakylvötekniikka eroaa monin tavoin tavallisesti käytetyistä viljelymenetelmistä. Suorakylvö ei takaa lisääntynyttä satoa, mutta se auttaa torjumaan maaperän eroosiota ja kasvukyvyn heikkenemistä. Ajokertojen vähentyminen vähentää samalla maaperän kovettumista ja estää maaperän kapillaarisuuden häiriintymisen. Peltojen jatkuva sänki/kasvipeite pienentää kosteuden haihtumista, sekä auttaa parantamaan maaperän rakennetta. Ajokertojen väheneminen myös vähentää polttoaineen kokonaiskulutusta ja työhön kuluvaa aikaa

Kiinnostuitko?

Lähetä tarjouspyyntö tai ota suoraan yhteyttä meihin!