Krapin tilalla luotetaan Sekoon

Pauli ja Paula Krapi isännöivät kuudennessa sukupolvessa Krapin tilaa Sastamalan Kiikassa. Tila sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokkaissa Kokemäenjoen varren maisemissa.

Vuonna 2011 tehdyn sukupolvenvaihdoksen jälkeen Pauli ja Paula ovat kehittäneet tilaa voimakkaasti. Tällä hetkellä peltoa on viljelyssä noin 230 ha, josta nurmella 55 ha ja loput viljakasveilla. Peltoviljelyssä tavoitellaan korkeita ja hyvälaatuisia satoja oikea-aikaisilla viljelytoimenpiteillä ja tehokkaalla kalustolla.

Vuonna 2014 valmistuneessa yhden robotin navetassa tuotetaan maitoa niin ikään tehokkaasti noin 70 lehmällä. Navetan käyttöönoton yhteydessä tilalla siirryttiin seosrehuruokintaan. Ensimmäiseksi seosrehuvaunuksi hankittiin tuolloin 16-kuutioinen Seko Tiger VMD 160 -pystyruuvivaunu.

Kymmenen vuoden käytön aikana Seko on palvellut luotettavasti. Ainuttakaan rikkoutumista ei ole tapahtunut. Käytännössä ainoastaan terät on uusittu tarvittaessa ja purkukuljettimen ketju ja laakerit kertaalleen. Pauli Krapi korostaa koneiden kunnossapidossa säännöllisen ja ennakoivan huollon merkitystä. ”Meidän tilamme koneista lypsyrobotti, seosrehuvaunu ja lannanpoistokone ovat häiriöttömän tuotannon kannalta äärimmäisen tärkeitä. Niiden toimintaan on voitava luottaa.”

Krapien Seko on vielä kymmenen vuoden käytön jälkeen hyvässä kunnossa. ”Periaatteessa olisimme vielä voineet jatkaa samalla vaunulla, mutta jossain vaiheessa vaihto uuteen on kuitenkin järkevää tehdä”, Pauli toteaa.” Uuden vaunun hankintapäätöstä tehtäessä hyvät kokemukset Sekosta johtivat siihen, että toukokuussa 2024 käyttöön otettu uusi vaunu on täsmälleen samanlainen kuin ensimmäinen. Ainoana lisäyksenä uuteen vaunuun otettiin vaakalaitteiston langaton etäyhteys kuormaustraktoriin.”